...................Artikler 2012 - I...............

.....
[Klik på ønskede titel]
.
Juni 2012.
--------------

.
Vær da også dere rede!
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 1 - 2004.
Av Dag Rune Lid.
.
Én Gud og én frelser.
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 28. juni.
Af Herbert Neimanas.
.
Af nåde alene.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 23.

Av C.O. Rosenius.
.
Hvor er universets sentrum?
Fra Evangelisten.no/
Av Eivind Flå.
.
Fortæl det gamle budskab.
.
Kom! for alt er rede.
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 25. juni.
Af Herbert Neimanas.
.
Be for byen.
Fra Evangelisten.no/
Av Johnn R. Hardang.
.
Glæd jer i Herren!
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 19. juni.
Af Herbert Neimanas.
.
Forkynning.
Fra Tidenstegn.blogspot.dk/
Ved Nils Dybdal-Holthe.
13. juni 2012.
.
Grib Ordet.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 22.
Av C.O. Rosenius.
.
Han giver den trætte kraft.
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 14. juni.
Af Herbert Neimanas.
.
Synden fra Sodoma.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 6 - 2008.
Av Ingar Gangås.
.
Guds navn.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 6 - 2006.
Av Fredrik Wisløff.
.
Si Shibbolet.
Fra p7.no/
2011.
Av Johnn Hardang.

.
Understrømmen og tiden.
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 3 - 2012.
Av Olaf Gjone
.
På Ham skal vi tænke.
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 7. juni.
Af Herbert Neimanas.
.
Bryllupet i Kana.
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 3 - 2012.
Av Eivind Gjerde.
.
En evig troskab.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 21.
Av C.O. Rosenius.
.
Troskap.
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 3 - 2012.
Av Erik Høiby.
.
Elsk ikke verden.
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 2. juni.
Af Herbert Neimanas.
.
Jesu gjenkomst og misjonen.
Fra “I lys av Ordet”
Andakt til 2. juni.
Av Olav Toft.
.
Navn av å leve.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 9 - 2009.
Av Immanuel Fuglsang.
.
Samvittighetsfrihet og fosterdrap.
 Fra Bibelsk-Tro
Nr. 3 - 2012.
Av Eivind Gjerde.
.
Maj 2012.
----------------
.
Forkastelse av Guds herlighet.
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 3 - 2012.
Av Olav H. Kydland.
.
Hvis vi bekender vore synder...
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 30. maj.
Af Herbert Neimanas.
.
Kristustroens dyrebare gave.
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 3 - 2012.
Av Axel Remme.
.
Helligåndens besegling.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag  20.
Av C.O. Rosenius.
.
Frelsesvisshet.
Fra Blogg-ove.blogspot.com/
24. maj 2012.
Av Ove Sandvik.
.
Og da jeg så ham.
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 3 - 2012.
Av Kristoffer Fjelde.
.
Faderfavnen er åben.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 19.
Av C.O. Rosenius.
.
Så langt som øst er fra vest.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 5 - 2004.
Av evangelist Ubaldo Marca.
.
Kven klagar, fordømer og skil?
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 3 - 2012.
Av Dag Rune Lid.
.
Et annet evangelium?
Fra "I lys av Ordet"
Andakt til 16. mai.
Av Erik Høiby.
.
De ti jomfruer.
Fra "Ved kilden"
Af Øivind Andersen.

.
Guds fullkomne lov.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 6 - 2002.
Av Kjell Farnes.
.
Andagt til Kristi Himmelfartsdag.
Fra "I Guds hånd".
Andagt til den 4. maj.
Af Herbet Neimanas.
.
Kjenn din besøkelsestid!
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 5 - 2000.
Av Paul André Bergene Holm.
.
En soning for verdens synd!
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 2 - 2012.
Av Ludvig Hofacker.
.
Vor syndebærer.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 18.
Av C.O. Rosenius.
.
Én Herre og én Gud.
Fra “I lys av Ordet”.
Andakt til 10. mai.
Av Erik Høiby.
.
Venter vi på Jesus?
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 2 - 1999.
Av Per Bergene Holm.
.
“Høglova vere Jesus som vann oss med sitt blod!”
Artikel fra Bibelsk-Tro
Nr. 2 - 2012.
Av Gunnar Holth.
.
Mitt eget kors.
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 2 - 2012.
Av Fredrik Wisløff.
.
Til vern for landet.
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 3 – 2004.
Af Erik Trans.
.
Adam – Kristus.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 17.
Av C.O. Rosenius.
.
Sover du?
Fra P7.no/
Uke 53 - 2009.
Av Johnn Hardang.
.
Det er fullbrakt.
Artikel fra Bibelsk-Tro
Nr. 2 - 2012.
Av Kjetil Fredriksen.
.
Årsak til anfektelse.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 4  - 2008.
Av C.O. Rosenius.

.
En stråle af håb.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 16.
Av C.O. Rosenius.
.
April 2012.
----------------
.
Det som Skriften har sagt, står fast.
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 2 - 2012.
Av Carl Fr. Wisløff.
.
Men da han var blitt mektig, ble han overmodig.
Fra ”I lys av Ordet”
Andakt til 24. april.

Av Guttorm Raen.
.
Faldets dag.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 15.
Av C.O. Rosenius.
.
Føregarden - samlingsplass og skiljeplass.
Artikel fra Bibelsk-Tro
Nr. 2 - 2012.
Av Otto Jakobsen.
.
Hans mot vokste.
Fra ”I lys av Ordet”
Andakt til 23. april.

Av Guttorm Raen.
 .
Sat på prøve.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 14.
Av C.O. Rosenius.
.
Synden fra Sodoma.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 6 - 2008.
Av Ingar Gangås.

.
Han er oppstått.
Fra ”I lys av Ordet”
Andakt til 31. mars.
Av Odd Eivind Stensland.

.
Skriften ble oppfylt.
Fra ”I lys av Ordet”
Andakt til 29. mars.
Av Odd Eivind Stensland.

.
For dette er mitt blod.
Fra ”I lys av Ordet”
Andakt til 27. mars.
Av Odd Eivind Stensland.

.
Marts 2012.
-----------------
.
Jesus – en annerledes konge.
Av Karl Notøy.
.
Lad jer ikke drive omkring af de mange forskellige og fremmede lærdomme.
Fra Husandagtsbogen.
Af Carl Olav Rosenius.
Andagt til 25. marts.

.
Til Guds ære.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 10 - 2007.
Av Karl Notøy.

.
Den første kærlighed.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 13.
Av C.O. Rosenius.
.
Evangeliets salige hemmelighet.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 2 - 2006.
Av Carl Olof Rosenius.

.
All synd er det tilgivelse for.
Fra ”I lys av Ordet”
Andakt til 8. mars.

Av Odd Eivind Stensland.
.
Altid den samme.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 12.
Av C.O. Rosenius.
.
Lidelsen vækker os.
Fra "Et er nødvendigt"
Andagt til 12.marts
Af Hans Erik Nissen.
.
Februar 2012.
------------------
.
Velger du å gå fortapt?
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 2 - 2011.
Av Lars Fossdal.

.
Et godt budskab.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 11.

Av C.O. Rosenius.
.
Strid troens gode strid!
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 2 - 2012.
Av Hans Erik Nissen.

.
Vår Gud er en fortærende ild.
Fra ”I lys av Ordet”
Andakt til 21. mars.
Av Odd Eivind Stensland.
.
Fast fjell å stå på.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 1 - 2006.
Av Ludvig Hope
.
.
Frihed fra loven.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andakt til dag 10.

Av C.O. Rosenius.
.
Forførelse.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 4 - 2001.
Av Karl Notøy.

.
Døde?
Fra "Kristus vårt liv"
Andakt til dag 1.

Av C.O. Rosenius
.
Januar 2012.
--------------------
.
Er dit hjerte koldt?
Fra ”Ved kilden”
Andagt til 31. januar.

Af Øivind Andersen.
.
"Hver mann gjorde det som var rett i hans øyne.”
Fra ”I lys av Ordet”.
Andakt til 8. april.
Av Guttorm Raen.
.
Løskøbt.
Fra ”Kristus vor retfærdighed”
Andagt til dag 9.
Af Carl Olav Rosenius.
.
Herren går foran dere.
Fra ”I lys av Ordet”
Andakt til 30. januar.

Av Finn-Widar Knutzen.
.
Kledd i hvite kjortler.
Fra Lov&Evangelium
Nr. 1 - 2012.
Af Ingar Gangås.
.
Guds hellige lov.
Fra ”Kristus vor retfærdighed”
Andagt til dag 8.
Af Carl Olav Rosenius.
.
Er synden farlig?
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 8 - 2007.
Av Kristian Fagerli.
.
Guds Ord – et skaperord.
Fra ”I lys av Ordet”
Andakt til 2. januar.

Av Finn-Widar Knutzen.
.......