Vår Gud er en fortærende ild.


Fra ”I lys av Ordet”
Andakt til 21. mars.
Av Odd Eivind Stensland.

”For vår Gud er en fortærende ild” Heb 12,29.
Mange har i dag et bilde av Gud der han bare er kjærlighet. Er han rettferdig, så kaster han ingen i helvete, sies det. Det er ikke forenlig med en kjærlig Gud. Man tenker at det vil gå godt til slutt, eller at det skjer en evig utslettelse.

Leser du derimot i Bibelen, så ser du at ingen har talt mer alvorlig om helvete enn nettopp Jesus. Han beskriver fortapelsen "hvor deres orm aldri dør, og ilden ikke slokner." "Der skal de gråte og skjære tenner." "Og disse skal gå bort til en evig pine."

I 2 Mos 33 taler Gud med Moses, og det han sier til ham, er det viktig å gi akt på.

"Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn." Men, "du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve" (v 20).

Dette høres underlig ut, om en sammenligner det med uttalelsene i vers 11: "Og Herren talte til Moses ansikt til ansikt."

Dette skal lære oss at det er kun et sted Gud er nådig, og det er i Jesus. Alle andre steder der mennesker måtte finne på å søke Gud, er han en fortærende ild.

Da Israelsfolket skulle føres ut ifra trellelivet i Egypt, hadde Herren gitt forordninger i forbindelse med slaktingen av påskelammel. "Så skal de tt av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. For Herren vil gå gjennom landet for å slå egypterne, og når han ser blodet på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene, skal han gå forbi den døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i deres hus og slå dere" (1 Mos 12,7.23). Grunnen var at de stod under blodets beskyttelse.

La oss sammen denne dagen finne tilflukt under blodet. Det er det eneste sikre stedet.