Guds Ord – et skaperord.

Fra ”I lys av Ordet”
Andakt til 2. januar.
Av Finn-Widar Knutzen.

”Da sa Gud: Bli lys! Og det lys.” (1 Mos 1,3)
I dag møter vi en grunnleggende sannhet i Guds ord, ja, i Gud selv: Gud er ett med sitt ord. Ordet fra Guds munn er et skaperord.

Dette ser vi tydelig i skapelsesberetningen. Gud sa: "Bli lys! Og det ble lys." Gud skapte ved sitt ord. Ordet skape betyr egentlig å frembringe av ingenting. Bare Gud kan det. Han kan tale og så skjer det. "For han talte og det skjedde. Han bød, og det stod der." (Salm 33,9)

Slik er det ikke med menneskers ord. De kan nok være virknings­fulle. Tungen er et ustyrlig onde, full av dødelig gift, sier Bibelen (Jak 3,8). Og vi formanes til alltid å la vår tale være vennlig (Kol 4,6). Men aldri kan menneskers ord skape - frembringe noe av ingen­ting. Det kan bare Guds ord.

Derfor blir også Guds ord, som er gitt til oss i Bibelen, kalt for et levende ord. Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd (Heb 4,12). Det er tveegget. Sverdet har to sider. Det­te betyr at Bibelen har to gjerninger å gjøre i ditt hjerte. Det dømmer hjertets tanker og råd, og viser deg din sanne stilling inn for Gud. Slik åpenbares at den ene sanne Gud er en hellig Gud som ikke kan forlikes med synd.

Men det forkynner også om en som gikk i ditt sted. Han kom under Guds vrede for dine synder for at du skal gå fri. Det er dette ordet som ved troen gjør en synder til et levende Guds barn!

Guds ord et skaperord den dag i dag. Det skaper troen på Jesus i hjertet ved at Ordet lyder. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord (Rom 10,17).