All synd er det tilgivelse for.


Fra ”I lys av Ordet”
Andakt til 8. mars.
Av Odd Eivind Stensland.

”… og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham offentlig til spott” Hebr 6,6.

En kristen står hele tiden i fare for å falle fra troen. Det er noen som mener at den som er blitt en kristen, kan ikke falle fra troen. Den faren er mye større enn vi selv kan tenke oss. "Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer." (1 Tim 4,1).

Men når frafallet har skjedd, hva da? Kan vedkommende igjen vende om og bli frelst? Da mener noen at det kan han ikke. Når du leser første setning, så kan det se slik ut. Men du må ikke bare lese halve verset. I siste delen står det: "... siden de på nytt korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham offentlig til spott.

Hva betyr det? Det er å ikke ville bøye seg for sannheten, både når Herren taler med deg om dine synder, og når han taler om hva Jesus har gjort for deg. Da skjønner du at da finnes det ingen mulighet for deg å bli frelst.

All synd er det tilgivelse for. For Jesus bar hele verdens synder på korset. Men den som ikke vil vende om fra sin vantro, havner i den "synd som er til døden." Det er dette alvoret Jesus peker på når han sier: "All synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli forlatt" (Matt 12,31). Det vil si at en ikke vil bøye seg for ham som skal overbevise om synd.

Men til den som tenker at en har syndet så ille at Jesu nåde ikke kan dekke syndene, og kanskje er redd for å ha gjort den utilgivelige synd, lyder det fremdeles: Han er en soning for våre synder - og for hele verdens.

Til deg som er kommet bort fra Jesus: Vend deg til Jesus igjen, han vil ta imot deg slik som du er. "Vend tilbake, frafalne barn! Jeg vil lege deres frafall. - Se, vi kommer til deg, for du er Herren vår Gud" (Jer 3,22).