Det skjedde i de dage.

Fra "I lys av Ordet"
Andakt til 22. desember.
Av Willy M. Nilsen.

”Og det skjedde i de dage…” Luk 2,1.
Den største historiske hendelse blir her beskrevet i noen få setnin­ger. I de dager da Augustus som keiser i Rom utstedte befalingen om å innskrive jødefolket i manntall, og Kvirinius var landshøvding i Sy­ria, skjedde underet i Betlehem.

Dermed er det klart: Vår feiring av Jesu fødselsdag i år 2000 bygger ikke på dikt og legende, men på historiske fakta. Derfor skriver vi år 2000 e.Kr. (etter Kristi fødsel). En ny tidsregning tok til.

Hvordan man enn snur og vender på det og prøver seg på liberal­teologiske krumspring, peker tidsregningen tilbake på dette faktum. For 2000 år siden begynte man på år 1. Hvorfor? For da ble Ordet kjød og tok bolig i blant oss (Joh 1,14).

Noen vil kanskje si: "Det betyr vel ikke så mye om Jesus ble født der og da. Hovedsaken er at vi feirer jul."

Hva feirer vi jul for? Materialismen? Det kan se slik ut der nisse­kledde menn står i butikkene og nikker folk inn gjennom stormagasi­nene mens tonene fra kjente julesanger skal få folk til å kjøpe litt mer. Tanken på ham som ble født i en stall for 2000 år siden, streifer få av dem som haster av sted.

Vi bekjenner: "Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av jomfru Maria." Tror du på han som kom i de dager? Dette er avgjørende for hvor du blir i evigheten.

I våre dager går det mot Guds rikes fullendelse når Jesus kommer igjen. I dag er nådedagen. Bruk den rett.

Jesus kom også for deg. Ta imot ham og la ham frelse deg, så også du kan bli med ham i hans himmelske herlighet.

Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem
et uoverskuelig pilegrimstog mot Betlehem.