Jesus kommer snart.


Fra ”I lys af Ordet”.
Andagt til 29. november.
Av Axel Remme.

”Jeg kommer snart!” (Ap 3,7-13)
Filadelfia-menigheten får som Smyrna ingen irettesettelse. Deri­mot er brevet rikt på løfter, oppmuntring og trøst. Ved sin presen­tasjon viser Jesus både til sin hellighet, sannhet og makt. «Den Hel­lige, Den sannferdige», er kvaliteter og egenskaper som bare Gud har (kap 6,10). Dermed understrekes at hans ord er hellig og absolutt pålitelig. Fordi han «har Davids nøkkel» kan han lukke opp og inn i Guds rike, som davidsriket er et motbilde på. Men han er også den som stenger igjen og lukker ute. Jesus er døren og veien til Guds rike (Joh 10,9; 14,6).

Den nøkkelmakt som Jesus kunngjorde for dem, hadde han også anvendt på dem: «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør». Et trøste­fullt ord for alle som «har liten styrke» og møter motgang på grunn av sin tro og bekjennelse. Det Jesus roste dem for er alle kristnes kall: Hold fast på Guds ord og ikke fornekt Jesu navn. Han åpner både oppad til Guds nåde og utad til menneskene. Troskapen mot Herrens ord belønnes med nye velsignelser og flere erfaringer av Guds hjelp.

De kristne måtte tåle spott og forfølgelse, men Herren skulle la motstanderne forstå at menigheten var elsket av Gud (v 9). Løftet om å bli bevart og utfridd av den store prøvelse «som skal komme over hele verden», får de som tar vare på Jesu ord. Til dette føyer Jesus advents store budskap: «Jeg kommer snart!» Du er rede og skal seire dersom du holder fast på det Jesus har gjort og gitt.