Af nåde - ved tro.

Fra ”Kristus vor retfærdighed”
Andagt til dag 1.
Af Carl Oluf Rosenius.


”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds” Efes 2,8.

Mange har udret sig over, at det lille ond "tro" har fået så stor en plads i Bibelen. De kan heller ikke forstå, at vor frelse er så nøje knyttet til troen. For mange er dette blevet til anstød og forargelse. Men som "en anstødssten" og "en klippe til at snuble over" står Ordet der, fast og urokkeligt, grundet i Guds evige rådslutning til vor frelse.

Gud har fra evighed besluttet og i sit ord åbenbaret, at hans enbårne Søn skulle påtage sig hele frelsesværket, og at frelsen skulle skænkes os som en gave. Altså behøver vi intet som helst at gøre for at fortjene den eller blive vrerdige til den. Vi har blot at tage imod den som det, den er: en gave, der skænkes os frit og for intet.

Denne gave rækkes os gennem ord og løfter. Derfor kan den heller ikke modtages på anden måde end ved tro. Den frelsende tro er at modtage gaven på en måde, der svarer til måden, hvorpå den gives. Den gives som gave, derfor må den modtages som gave. Den rækkes os gennem ord, derfor må den også modtages ved tro. Det eneste, vi har at gøre, er at tage imod.