.................Artikler 2012 - II.............

.....
[Klik på ønskede titel]
.
 September 2012.
--------------

.
Herren er nær hos dem, hvis hjerte er knust.
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 27. september.
Af Herbert Neimanas.

.
Herrens frygt er visdoms grundlag.
 Fra "I Guds hånd". 
Andagt til 21. september. 
Af Herbert Neimanas.
.
«Ransak meg, Gud...»
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 7 - 2012.
Av Ragnar Opstad.
.
Jesus advarer mot hykleriet.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 7 - 2012.
Av Hans Erik Nissen.
.
Min nåde er deg nok.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 7 - 2007.
Av Ingar Gangås.
.
Af et helt hjerte.
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 3. september.
Af Herbert Neimanas.
.
Jesus så alltid til syndere først.
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 4 - 2012.
Av Jorunn Dubland Tendeland.
.
Å frykte Herren, det er visdom.
Fra ”I lys av Ordet”.
Andakt til 2. september.
Av Olav Hermod Kydland.
.
August 2012.
------------------
.
Kærlighed til Sandheden
Fra "Èt er nødvendigt"
Andagt til 28. august.
Af Hans Erik Nissen.

.
Plutselig kom Jesus igjen!
Fra Blogg-ove.blogspot.dk/
21. august 2012.
Av Ove Sandvik.
.
Skatten i lerkar.
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 26. august.
Af Herbert Neimanas.
.
Megen frugt.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 27.
Av C.O. Rosenius.

.
Av nåde ved tro.
Fra Blogg-ove.blogspot.dk/
9. august 2012.
Av Ove Sandvik.
.
Syndens lyster.
Fra ”I lys av Ordet”.
Andakt til 21. august.
Av Odd Eivind Stensland.

.
Kun Én Gud.
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 15. august.
Af Herbert Neimanas.

.
Hva skal vi med Jesus i dag?
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 4 - 2012.
Av Odd Eivind Stensland.
.
Varig adresse-endring: Himmelen!
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 6 - 1999.
Av Dag Rune Lid.
.
Frelsen kommer fra jødene.
Fra "I lys av Order"
Andakt til 4. august.
Av Guttorm Raen

.
Herrens ord er evigt.
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 6. august.
Af Herbert Neimanas.
.
Bære frugt.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 26.
Av C.O. Rosenius.

.
Guds nærvær og bolig.
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 4 - 2012.
Av Kristoffer Fjelde.
.
Venter vi på Jesus?
Fra Lov&Evangelium.
Nr.2 - 1999.
Av Per Bergene Holm.
.
Juli 2012.
------------------
.
Fred være med dere.
Fra Lov&Evangelium.
Nr.3 - 2010..
Av Asbjørn Fossli.
.
Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed.
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 25. juli.
Af Herbert Neimanas.
.
Å dømme sin neste.
Fra Lov&Evangelium.
Nr.4 - 1999.
Av Øivind Andersen.
.
Korsfæste kødet.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 25.
Av C.O. Rosenius.
.
Forvirring – et tegn i tiden.
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 4 - 2012.
Av Per Gustafsson.
.
Jonas.
Fra "I lys av Ordet"
Andakt til 18. juli.
Av Eivind Gjerde.
.
Fast fjell å stå på.
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 1 - 2006.
Av Ludvig Hope.
.
Korsets evangelium.
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 4 - 2012.
Af Mikkel Vigilius.
.
Et nyt liv.
Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 24.
Av C.O. Rosenius.
.
Når Guds tempel ødelegges i vår tid.
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 4 - 2012.
Af Immanuel Fuglsang.
.
Gudebilder.
Fra "I lys av Ordet"
Andakt til 8. juli.
Av Eivind Gjerde.
.
Brødsbrydelsen.
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 8. juli.
Af Herbert Neimanas.
.
Et nytt hjerte.
Fra “I lys av Ordet”
Andakt til 6. juli.

Av Eivind Gjerde.
.
En ny vandring!
Fra Bibelsk-Tro
Nr. 4 - 2012.
Af Egon Jensen.
.
Søg først Guds rige.
Fra "I Guds hånd"
Andagt til 2. juli.
Af Herbert Neimanas.
.
Vær da også dere rede!
Fra Lov&Evangelium.
Nr. 1 - 2004.
Av Dag Rune Lid.
.