Leve for Herren.

Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til dag 31.
Av C.O. Rosenius.

"Han døde i alles sted, for at de, der lever, ikke mere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem." 2. Kor. 5,15.
At ingen synd skal fordømme dig mere, skal Kristus sørge for. At alt det onde, som endnu bor i dit kød, og som kan bryde ud når som helst, ikke tilregnes dig, vil Han også sørge for.

Ja, Han vil også sørge for, at du ikke bliver dømt efter loven, men får lov at leve under nåden – hele tiden – så længe du bliver i troen på Ham.

Men så ønsker han til gengæld, at du her på jorden skal leve for Ham, at du er brændende for Hans ære og for de menneskers frelse, han har købt med sit dyrebare blod.

Disse mindre ting skal du få lov til at tage dig af, imens Han – din ypperstepræst og overhoved – vil tage sig af den store forsoningssag overfor Gud. Kan der tænkes rigere vilkår og saligere fællesskab for fattige syndere som mig og dig?