Syndens lyster.

Fra ”I lys av Ordet”.
Andakt til 21. august.
Av Odd Eivind Stensland.


”La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster.” (Rom 6,12)

Her får vi høre hva synd egentlig er for noe. Synden er en makt. Hvis synden bare var en mangel eller en defekt i ditt liv, så kunne du ikke tale om noe som hadde herredømme og hersket over deg.

Synden er ikke noe som du mangler, men det er selve makten i mennesket. Det er ikke mennesket som har synden, men det er synden som har mennesket.

Fra syndefallets dag er vi i syndens makt. Hva betyr det? Du bestemmer ikke selv når du vil synde. Til det er synden for sterk. En kan høre noen som sier: "Nå er det 14 dager siden sist jeg har syndet." Den som taler slik, har ikke forstått noen ting.

Du kan holde deg unna ytre synder. Det har du mulighet til. Men hvordan er det inni deg? Hvordan står det til med misunnelse og store tanker om deg selv? På den annen side får også synden makt over os i den grad vi gir den rom.

Vi skal merke oss et ord i Esek 14,4: "... gir sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte og setter det som er ham en fristelse til synd, for sine øyne."

Det som sees, har en makt over oss. Ser vi på ting som er syndige, så vil dette prege oss. "Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete" (Matt 5:29).

"La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster". La oss vende oss fra det, før det blir for sent