Hold ut!

Fra ”I lys av Ordet”.
Andakt til 26. desember.
Av Willy M. Nilsen.

”Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.” (Matt 10,22)

"Stuefansdagen" er 2. juledag blitt kalt. Det er til minne om den første kristne martyr (Apg 7 og 8). I dagens tekst taler Jesus om forfølgelse som de troende utsettes for. Før dette har han talt om tjenesten i Guds rike.

Han sendte dem ut, som "får blant ulver". (v 16).

Budskapet om frelsen i Jesus Kristus har aldri blitt godt mottatt i verden. Denne verdens gud har blindet de vantros sinn så de ikke ser evangeliets lys. De vil heller ikke at den skal lyse inn i deres formørkede forstand, for deres gjerninger trives best i mørket. Folk ønsker å leve som de selv vil i sin ugudelighet.

"Dere skal stilles fram for domstolene og i synagogene", sier Jesus. Men "dere skal ikke være bekymret for hva dere skal svare." Den Hellige Ånd skal gi oss de ord vi trenger i den rette tid.

De som følger Jesus, skal bli hatet for hans navns skyld av alle, sier han. Det er en sannhet mange har erfart opp gjennom historien og også i dag. Ja, ofte er det nettopp kirkelige ledere som går i spissen for å stille sanne troende inn for de verdslige domstoler. De er religiøse ledere, men fremmede for korsets budskap, lever i åndelig sløvhet, og forfører andre inn i fortapelsen. Slikt skjer over hele verden, til alle tider. Heller ikke her i Norge bør vi regne oss som noe unntak.

"Hold ut!" sier Jesus.

Han måtte selv lide og stride mot maktene og myndighetene. Han ble forfulgt og stilt for den verdslige domstol, anklaget av templets og synagogens ledere. Uskyldig led han i ditt og mitt sted og vant en evig seier. Med ham skal også vi gå seirende ut av kampen. For det er hans kamp, ikke vår.

Den som holder ut, skal bli frelst. Målet er i sikte!