Udvalgt i Kristus.

Fra "Kristus vor retfærdighed"
Andagt til 6. dag.
Af Carl Olav Rosenius.

”For før verden blev grund­lagt, har Gud i ham ud­valgt os ...”  Ef. 1,4.

Vor udvælgelse grunder sig således ikke på noget hos os selv. Før vi blev født, før himmel og jord blev til, ja, før verdens grundvold endnu var lagt, udvalgte Gud os i Kristus til børn og arvinger.

Det er da klart, at han ikke så på noget hos os, men ene og alene på Kristus. Var vor synd end tusind gange større, kunne den ikke gøre denne udvælgelse til intet og forhindre vor frelse. Dens grundvold er lagt på en så fast og urokkelig klippe, at hverken vor synd eller vort hjertes ondskab, ja, ikke engang Djæ­velen raseri kan omstyrte den.

Vejer din synd end tungt i vægtskålen, så vejer det, Gud har gjort, dog tusind gange mere! Mener du med din omvendelse, anger og bøn at skulle gøre noget til din frelse, så kommer du for sent. Gud udvalgte os i Kristus, før verdens grundvold blev lagt. I Kristus udvalgte han os - ikke i dig eller mig eller nogen anden. Med Kristus har Gud gjort regnskabet op, og i Kristus er han forsonet!

Så tidligt udvalgte Gud os, at intet menneske havde bedt ham derom eller kunnet bevæge ham dertil ved nogen form for anger eller forbedring. Han gjorde det "efter sin viljes forsæt ... til lov og pris for hans herlighed". Vor frelse er lige så fuldt og helt Guds eget værk, som skabelsen af universet er det.