Å være sin hærfører til lags.

Fra "I lys af Ordet"
Andakt til 29. oktober.
Av Kjell Dahlene.

”Ingen som gjør krigstjeneste, blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags.” (2 Tim 2,4)

Bibelen peker på flere likhetstrekk mellom soldaten og en kristen.

Kristent liv og livsførsel blir sammenlignet med en åndelig krig. Vi blir bedt om å ha utrustningen i orden, om å stride på den rette måten og i Herrens kraft for å bli stående etter det avgjørende slaget.

I den åndelige strid lurer mange farer. Den verste har vi med oss til enhver tid. Det er stolthet og selvhevdelse. Solospill kan kast glans over vår egen tjeneste, våre offer, våre kamper og seire, men det er avsporinger i striden. I den åndelige strid er det viktigst å være hærføreren Jesus Kristus til lags.

Vår gamle, syndige natur er alltid ute etter å få ære av mennesker, få en framskutt plass så en blir lagt merke til. Men det er hærføreren Kristus vi skal ha øye for. Han ser i det skjulte og lønner i det åpenbare. Intet blir oversett av ham.

Søker vi ære av mennesker, er vi kommet på feil spor. Det kan ikke forenes med tjenesten for Jesus (Gal 1,10), I den åndelige strid har soldaten ett ønske. Det er å være Kristus til ære, til glede og behag. Han viser det ved lydighet og villighet til å stride på den rette maten, følge de ord og regler som hærføreren har satt.

Paulus gjør det til sitt livs høyeste mål å være Kristus til behag. Liv og død er underordnet dette. "Derfor setter vi også vår ære i enten vi er hjemme eller borte - å være ham til behag" (2 Kor 5,9).

Evangeliet har gitt oss løftet: Alle ting med Kristus. I den åndelige striden svarer soldaten glad: Alle ting for Kristus! Alt til ære for ham.